DEV Community

Cover image for OpenStack Sflow Entegrasyonu Openvswitch
Doğukan Eren for Açıklab

Posted on

OpenStack Sflow Entegrasyonu Openvswitch

OpenStack üzerinde çalışan makinalarımızın network trafiklerini openvswitch üzerinden sflow kullanarak izleyebilmekteyiz.

ovs-vsctl komutunu kullanarak openvswitch yönetimini gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki komut ile sflow özelliğini açalım.

ovs-vsctl -- --id=@sflow create sflow agent=${AGENT_IP}   target="\"${COLLECTOR_IP}:${COLLECTOR_PORT}\"" header=${HEADER_BYTES}   sampling=${SAMPLING_N} polling=${POLLING_SECS}    -- set bridge deren-bridge sflow=@sflow
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek

ovs-vsctl -- --id=@sflow create sflow agent=ens19   target="\"192.168.2.91:6343\"" header=128   sampling=10 polling=30    -- set bridge br-int sflow=@sflow
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

uyguladığımız sflow konfigürasyonumuzu aşağıdaki komutu kullanarak görebiliriz.

ovs-vsctl list sflow
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
root@openst domains(keystone)# ovs-vsctl list sflow
_uuid        : 7740265f-ef21-427e-919b-8b7c80e423ed
agent        : ens19
external_ids    : {}
header       : 128
polling       : 30
sampling      : 10
targets       : ["192.168.2.91:6343"]

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ayarlar, interface ve target ip ve port bilgisi doğru ve erişilebilir ise sflow collector makinanıza sflow verileri ulaşmalıdır.

sFlow toplayacak makinanızdan aşağıdaki komut ile kntrol sağlayabilirsiniz.

tcpdump port <collector_listener_port> | grep <openstack_ip>

tcpdump port 6343 | grep 192.168.2.91
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

bu işlem sonucunda ip adresinizden gelen sflow verisi görürseniz başarılı bir şekilde kurulum sağlamışız demektir :)

Top comments (0)