DEV Community

loading...
Cover image for NTP sunucusundan zaman bilgisi çekebilme
Açıklab

NTP sunucusundan zaman bilgisi çekebilme

Ali Orhun Akkirman
"Omnia mutantur, nihil interit"
・1 min read

Herhangi bir ekstra paket gerektirmeksizin uzak bir NTP sunucusundan zaman bilgisini çekmek için aşağıdaki gibi bir kod yazmanız yeterli olmaktadır.

Aşağıdaki örnekte ulakbim.gov.tr ntp2 sunucusundan zaman bilgisi çekilmektedir.

#!/usr/bin/env python
from socket import AF_INET, SOCK_DGRAM
import sys, socket
import struct, time

def getNTPTime(host = "ntp2.ulakbim.gov.tr"):
    port = 123
    buf = 1024
    address = (host,port)
    msg = '\x1b' + 47 * '\0'

    TIME1970 = 2208988800 # 1970-01-01 00:00:00
    client = socket.socket( AF_INET, SOCK_DGRAM)
    client.sendto(msg.encode('utf-8'), address)
    msg, address = client.recvfrom( buf )

    t = struct.unpack( "!12I", msg )[10]
    t -= TIME1970
    return time.ctime(t).replace(" "," ")

if __name__ == "__main__":
    print(getNTPTime())

Discussion (0)