DEV Community

Rümeysa Öz for Açıklab

Posted on • Updated on

Netex Nasıl Kurulur?

Liman MYS - Netex Eklentisi Ekleme

Netex Server (Linux) Kurulumu

 • Netex server kurulacak makinenin terminali açılır.

 • İçe aktarılmış olan "netex-x64.deb" dosyası aşağıdaki komut yardımı ile bağımlılıkları dahilinde kurulur:

# sudo apt install ./netex-x64.deb
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Kurulum sonrası /opt/netex/.env içine girilir ve düzenlemeler yapılır. :
# cat /opt/netex/.env
APP_KEY="50425718846865597518383313432337"
APP_PORT=7782
DB_DRIVER="postgres"
DB_HOST="127.0.0.1"
DB_NAME="netex"
DB_PASS="1"
DB_PORT=5432
DB_USER="postgres"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

DB_NAME="netex"
DB_USER="postgres"

bilgileri güncellenir. (PostgreSQL kurulu olmalıdır.)

 • Değişiklikler sonrasında aşağıdaki adımları izleyerek veritabanında user, database ve şifre oluşturulur.

Kullanıcı Oluşturma:

# sudo -u postgres createuser <username>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu örnekte username karşılığı postgres olarak belirlenmiştir.

Database Oluşturma:

# sudo -u postgres createdb <dbname>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu örnekte dbname karşılığı netex olarak belirlenmiştir.

Kullanıcıya Şifre Verme:

# sudo -u postgres psql
psql=# alter user <username> with encrypted password '<password>';
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu örnekte şifre 1 olarak güncellendi.

Database'de Ayrıcalıklar Verme:

# psql=# grant all privileges on database <dbname> to <username> ;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örneğe göre DB_PASS=1 olarak güncellendi.

 • Son olarak netex-server'ı tekrar başlatmak için:
# systemctl restart netex@admin.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
# systemctl restart netex@client.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutu girilir. Aktif olup olmadığını kontrol etmek için de:

# systemctl status netex@admin.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
# systemctl status netex@client.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutu girilir.

Liman MYS - Netex Eklentisi Ekleme

 • Liman arayüzüne girilir.
 • Menüye girilir ve sağ altta bulunan sistem ayarlarına girilir.
 • Sistem Ayarları → Ekleniler sekmesine girilir.
 • Mavi "Yükle" butonuna tıklanır.
 • Gelen ekranda "Gözat" butonuna tıklanarak netex-master.zip dosyası seçilir.

Image description

 • Yeşil "Yükle" butonuna tıklanır ve eklenen eklenti Eklentiler sekmesinde görüntülenir.
 • Ardından Netex eklentisi eklenmek istenen ve Netex server IP'si girilecek olan sunucunun altındaki "Sunucu Detayları" butonuna tıklanır.
 • "Eklentiler" sekmesine tıklanır.
 • Yeşil "+" butonuna tıklanır ve Netex eklentisi seçilir.

Image description

 • Yeşil "Ekle" butonuna tıklanır. Eklendi bilgisi "Eklentiler" sekmesinde görüntülenir.
 • Ardından Netex eklentisi eklenmek istenen sunucunun altındaki "NETEX" butonuna tıklanır.
 • Sunucuya eklenen NETEX eklentisine tıklanır ve NETEX eklenti ayarları sayfasında istenen veriler doldurulur ve yeşil Kaydet butonuna tıklanır.(Netex Server bilgileri girilir.)

Image description

 • Ardından Netex eklentisi sayfasının sağında bulunan anahtar logosuna tıklanır.
 • Lisans boşluğuna HAVELSAN A.Ş.'den veya yetkili bir satıcıdan alınan lisans girilir.
 • "Kaydet" butonuna tıklanır.
 • Böylece Netex eklentisinin eklenmiş olduğu teyit edilir.

Image description

Top comments (0)