DEV Community

Yagmur Ocal for Açıklab

Posted on

Netex Liman 2.0 Nasıl Güncellenir?

Bu yazıda Liman 2.0 arayüzü üzerinde Ağ Keşif (Netex) eklentisi nasıl güncellenir göreceğiz.

Netex Server

  • Netex server kurulacak makineye ssh ile bağlanılır.
  • scp ile içe aktarılan "netex-770-x64.deb" dosyası aşağıdaki komut ile kurulur.
sudo apt install ./netex-770-x64.deb 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Kurulumdan sonra, /opt/netex/.env içine girilir ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır.

Image description

DB_HOST için PostgreSQL kurulu olmalı ya da bu alana kurulu olduğu makinenin IP adresi girilmeli.

  • Düzenlemeler sonrasında, veritabanında, database, user ve şifre oluşturulur.
  • Sonrasında, aşağıdaki komutlar ile netex server tekrar başlatılır ve aktif olup olmadığı kontrol edilir.
systemctl restart netex@admin.service 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
systemctl restart netex@client.service 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
systemctl status netex@admin.service 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
systemctl status netex@client.service 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Netex Sensor

  • /opt/netex/clients dizinin altındaki "netex-sensor-x64.deb" dosyası scp ile sensörün kurulacağı makineye gönderilir ve aşağıdaki komut ile kurulur.
sudo apt install ./netex-sensor-x64.deb
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Kurulumdan sonra, /opt/netex-sensor/.env dosyasının içine girilir ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır.

Image description

  • Aşağıdaki komutlarla servis tekrar başlatılıp aktifliği kontrol edilir.
systemctl restart netex-sensor
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
systemctl status netex-sensor
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Report Engine

Report engine, netex server'ın olduğu makineye kurulabilir.

  • scp ile içe aktarılan "report-engine-29-x64.deb" dosyası aşağıdaki komut ile kurulur.
sudo apt install ./report-engine-29-x64.deb
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Kurulum tamamlandıktan sonra, aşağıdaki komutlarla report engine tekrar başlatılıp aktifliği kontrol edilir.
systemctl restart report-engine
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
systemctl status report-engine
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kullanılan Sistemleri Kontrol Etme

netex@admin
netex@client
netex@worker
netex-monitoring
netex-sensor
redis-server
report-engine

❗ Yukarıdaki servislerin aktifliği, aşağıdaki komut ile kontrol edilebilir.

systemctl status SERVİS_ADI
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

❗ Servislerin çalışmaması durumunda aşağıdaki komutla alınan hatalar incelenebilir.

journalctl -u SERVİS_ADI -f
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

❗ Server ya da sensor'ün çalışmaması durumunda aşağıdaki komut ile servislerin logları incelenebilir.

cat /opt/SERVİS_ADI/output.log
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

SERVİS_ADI, server için "netex" ve sensör için "netex-sensor".

Top comments (0)