DEV Community

Rümeysa Öz for Açıklab

Posted on

Linux Sistemler İçin Kurumsal DNS Kayıtlarının Kontrolü ve Düzenlenmesi

Bu dökümanda, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 ve Oracle Linux 7, 8 sistemlerinde Kurumsal DNS kayıtlarının nasıl kontrol edileceği ve düzenleneceği anlatılmaktadır.

Ubuntu 18.04

Kurumsal DNS Kayıtlarını Kontrol Etme

Kurumsal DNS kayıtlarını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Terminali açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:
cat /etc/netplan/*.yaml | grep nameservers
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kurumsal DNS Kayıtlarını Düzenleme

Kurumsal DNS kayıtlarını düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Terminali açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komutla /etc/netplan/50-cloud-init.yaml dosyasını açacaksınız. Bu dosya içerisinde aşağıdaki gibi bir görüntü bulunmaktadır:

network:
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: true
  version: 2

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

‼️ Dosya adı farklı olabilir, ancak netplan yapılandırma dosyasını düzenlemek istediğinizden emin olun.

 1. Dosya içinde aşağıdaki gibi nameservers bölümüne Kurumsal DNS sunucularının IP adreslerini ekleyin:
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  <interface_name>:
   nameservers:
    addresses: [<dns_server_ip1>, <dns_server_ip2>]
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

'' yerine ağ arabiriminin adını, '' ve '' yerine Kurumsal DNS sunucularının IP adreslerini girin.

 1. Değişiklikleri kaydedin ve dosyadan çıkın.
 2. Yapılandırmayı uygulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
sudo netplan apply
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ubuntu 20.04 ve 22.04

Kurumsal DNS Kayıtlarını Kontrol Etme

Kurumsal DNS kayıtlarını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Terminali açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:
cat /etc/netplan/*.yaml | grep nameservers
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kurumsal DNS Kayıtlarını Düzenleme

Kurumsal DNS kayıtlarını düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Terminali açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komutla /etc/netplan/00-installer-config.yaml dosyasını açacaksınız. Bu dosya içerisinde aşağıdaki gibi bir görüntü bulunmaktadır:

network:
 ethernets:
  ens18:
   dhcp4: true
 version: 2
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

‼️ Dosya adı farklı olabilir, ancak netplan yapılandırma dosyasını düzenlemek istediğinizden emin olun.

 1. Dosya içinde aşağıdaki gibi nameservers bölümüne Kurumsal DNS sunucularının IP adreslerini ekleyin:
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  <interface_name>:
   nameservers:
    addresses: [<dns_server_ip1>, <dns_server_ip2>]

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

'' yerine ağ arabiriminin adını, '' ve '' yerine Kurumsal DNS sunucularının IP adreslerini girin.

 1. Değişiklikleri kaydedin ve dosyadan çıkın.
 2. Yapılandırmayı uygulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
sudo netplan apply
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. DNS çözümleyicilerinin ayarlandığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanın (Ubuntu 20.04 için sadece):
systemd-resolve --status | grep 'DNS Servers' -A2
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Bu komut, çok fazla veri çıktısı verecektir, bu yüzden "DNS Servers" stringini grep ile aramanız gerekecektir. Bu şekilde aşağıdaki gibi bir çıktı alırsınız (Ubuntu 20.04 için sadece):
     DNS Servers: 208.67.220.220
           208.67.222.222

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu, sisteminizde yapılandırılan DNS sunucularını gösterir.

Oracle Linux 7,8

Kurumsal DNS Kayıtlarını Kontrol Etme

Kurumsal DNS kayıtlarını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Oracle Linux dağıtımlarında DNS ayarları genellikle /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg- dosyalarında bulunur. Aşağıda örnek bir yapılandırma dosyası bulunmaktadır:
sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens18
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=enp0s3
UUID=42e5d910-3e4f-4b2b-8278-ff4a3a8a2d01
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Değişiklikleri kaydedin ve dosyadan çıkın.
 2. Bu ayarları yaptıktan sonra ağ servisini yeniden başlatmanız gerekebilir:
sudo systemctl restart NetworkManager.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komut, yeni DNS ayarlarının hemen etkili olmasını sağlar.

/etc/resolv.conf Dosyasının Düzenlenmesi

Kurumsal DNS Kayıtlarını Kontrol Etme

Kurumsal DNS kayıtlarını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Terminali açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:
cat /etc/resolv.conf
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kurumsal DNS Kayıtlarını Düzenleme

Kurumsal DNS kayıtlarını düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Terminali açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:
sudo nano /etc/resolv.conf

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komutla /etc/resolv.conf dosyasını açacaksınız.

 1. Dosya içindeki nameserver satırlarını silin ve Kurumsal DNS sunucularının IP adreslerini ekleyin. Her IP adresini ayrı bir nameserver satırına yazın. Örneğin:
nameserver <dns_server_ip1>
nameserver <dns_server_ip2>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

'' ve '' yerine Kurumsal DNS sunucularının IP adreslerini girin.

Oldest comments (0)