DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Artur Mehmet for Açıklab

Posted on

Linux Komutları

Genel Linux Komutları


Alt Text


Alt Text

Top comments (1)

Collapse
 
mus19f1a profile image
mustafa • Edited on

ikinci resimde sağ alt kısımdaki "GÇ Yönlendirmeleri" kısmında ilk satrıdaki komut hatalı yazılmış gibi, doğrusunun " komut < dosya1 " (dosya1 içeriği komuta girdi verir) şeklinde olması gerekmiyor mu?

Tired of sifting through your feed?

Find the content you want to see.

Change your feed algorithm by adjusting your experience level and give weights to the tags you follow.