DEV Community

Rümeysa Öz for Açıklab

Posted on

LINUX (Debian/Ubuntu) SİSTEMLERDE SCP VE SFTP İLE DOSYA AKTARIMI

1. SCP İle Dosya Aktarımı Nasıl Yapılır?

 • SCP (Secure Copy-Güvenli Kopyalama), bir ağdaki iki bilgisayar arasında dosya kopyalamanızı sağlar. Bağlantı sırasında SSH (Secure Shell) kullandığı için dosya aktarımı şifreli ve güvenlidir.

 • İlk olarak dosya aktarımı yapmak istenilen makinenin IP adresi şu komut ile öğrenilir:

# ip a
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ÖRNEK:

Image description

 • Ardından şu komut girilir ve hangi dosyaların var olduğu kontrol edilir:
# ls
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Aynı işlem diğer makinede de yapılır ve hangi doyanın gönderileceği belirlenir.

ÖRNEK: zabbix adlı makinedeki .deb uzantılı dosyanın aktarımı yapılacaktır.

Image description

 • Hedef makinedeki hangi dizinde (klasörde) olunduğu bilgisini bulmak için kullanılır:
# pwd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ÖRNEK:

Image description

 • Artık scp komutunu kullanılmaya hazır:
scp dosya.deb root@IP_ADDRESS:/home/user
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ÖRNEK:

Image description

 • Son olarak aktarılıp aktarılmadığını görmek için, dosya aktarımı yapılan makinede aşağıdaki komut yazılır:
# ls
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ÖRNEK:

Image description

2. SFTP İle Dosya Aktarımı Nasıl Yapılır?

 • SFTP (File Transfer Protocol-Güvenli Dosya Aktarım Protokolü), sistemler arasında dosya aktarmak için kullanılan bir dosya protokolüdür. FTP (File Transfer Protocol-Dosya Aktarım Protokolü) üzerine kuruludur ve sistemler arası bağlantı kurarken SSH (Secure Shell)'ı kullanır.

 • İlk olarak dosya aktarımı yapmak istenilen makinenin IP adresi şu komut ile öğrenilir:

# ip a
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ÖRNEK:

Image description

 • Artık sftp komutunu kullanılmaya hazır:
# sftp root@IP_ADDRESS
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ÖRNEK:

Image description

 • Hedef makinedeki hangi dizinde (klasörde) olunduğu bilgisini bulmak için kullanılır:
# pwd veya lpwd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

 • Ardından şu komut girilir ve hangi dosyaların var olduğu kontrol edilir:
# ls veya lls
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ÖRNEK:

Image description

 • Dosya aktarımı put komutu girerek yapılır:
# put dosya.deb
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ÖRNEK: ubuntu adlı makinedeki .deb uzantılı dosyanın aktarımı yapılacaktır.

Image description

 • En son aktarılan makinede şu komut denenerek sonuçtan emin olunur:
# ls
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ÖRNEK:

Image description

Top comments (0)