DEV Community

Turan Kılıç for Açıklab

Posted on

Liman - Postgresql Connection Hatası Çözümü

Liman go servisinde bir sorun oluştu

Eğer yukarıdaki hatayı alıyorsanız Liman postgresql db'ye erişemiyor olabilir.

Bunun çözümü için aşağıdaki komut ile liman'nın environment dosyası düzenlenir:

sudo nano /liman/server/.env
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Dosya içerisinde aşağıdaki kısımlar doğru girilmelidir:

DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=liman
DB_USERNAME=liman
DB_PASSWORD=
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • DB_CONNECTION Kısmına pgsql yazılmalıdır.
  • DB_HOST Kısmına postgresql'in bulunduğu ip adresi yazılmalıdır.
  • DB_PORT Kısmına postgresql'in dinleme yaptığı port numarası (default olarak 5432'dir) verilmelidir.
  • DB_DATABASE Kısmına postgresql üzerindeki veritabanı ismi verilmelidir. (Liman kurulurken arkaplanda postgresql içerisinde "liman" isimli bir veritabanı oluşturulur.)
  • DB_USERNAME Kısmına postgresql'e bağlantı atılırken kullanılacak kullanıcı (ve aynı zamanda bir önceki seçenekte belirtilen veritabanının owner'lığına sahip olan kullanıcı) belirtilir.
  • DB_PASSWORD Kısmına tanımlanan postgresql kullanıcısının parolası verilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS

Burada dikkat edilmesi gerekilen kısım ".env" dosyası içerisinde "#" işareti ile başlayan bir satır (yani yorum satırı) bulundurmamaktır. Aksi taktirde .env dosyası çalışmaz hale gelebilir bu da liman'nın düzgün çalışmayacağı anlamına gelmektedir.

Discussion (0)