DEV Community

Rümeysa Öz for Açıklab

Posted on

Liman MYS Sertifikasının Güncellenmesi

  • Liman MYS sertifikasının süresi dolduğunda güvenli bağlantı olmayabilir. Bunu anlayabilmek için görseldeki yerde ünlem işaretinin olup olmadığına bakılır:
    Image description

  • Eğer ünlem işareti var ve güvenli bağlantı sağlanamıyorsa sertifikanın güncellenmesi gerekmektedir.

  • Aşağıdaki adımlar izlenerek Liman sertifikası güncellenir:

1. Liman sertifikaları /liman/certs altında liman.key ve liman.crt olarak bulunur.

Image description

2. Şu komutlar ile bu dizindeki sertifikalar silinir:

rm -fr liman.crt
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
rm -fr liman.key
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3. Daha sonra güncel sertifika ve özel anahtar ilgili birimden istenir.

4. Alınan sertifika dosyası key ve crt şeklindeyse isimleri aynı şekilde düzenlenerek ilgili dizine yapıtırılır.

5. Dizin permissionları ve sahiplik durumu aşağıdaki gibi olamalıdır.

-rwx------  1 liman liman 1976 Mar 10 08:25 liman.crt
-rwx------  1 liman liman 3272 Mar 10 08:25 liman.key
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

6. Eğer izinler bu şekilde değilse şu komutlar ile izinler verilir:

chmod 700 liman.crt
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
chmod 700 liman.key
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

7. İzinleri kontrol etmek için aşağıdaki komutlar kullanılır:

ls -l liman.crt
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
ls -l liman.key
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

8. İzinler "-rwx------" şeklinde görüntülenecektir. Burada, ilk üç karakter dosyanın sahibine verilen izinleri yani liman sunucusundaki liman kullanıcısını anlatır. Yukarıdaki örnekte, izinler "-rwx------" şeklinde görüntülenmektedir. Bu, Limana tüm izinleri verdiğini, ancak diğer kullanıcılara hiçbir izin vermediğini gösterir.

Top comments (0)