DEV Community

Doğukan Eren for Açıklab

Posted on • Updated on

Liman MYS Cihaz Yönetimi Eklentisinde Yönetim Koleksiyon Yapısı Oluşturma

Get Operating System Taskını İndirme

Get Operating System Mico clientların işletm sistemleri hakkında envanter toplayan bir tasktır. Klasör yapımızı oluşturmak için bu taska ihtiyacımız var.
Bu taskı doc.liman.dev adresinde bulunan Miço hazır görevlerinden indirebilirsiniz.

Taskı İmport Etme

TASKS(GÖREVLER) sekmesinde bulunan İmport(Görev içe aktar) butonuna tıklayarak indirdiğimiz Get Operating System.yaml dosyasını seçiyoruz.

Image description

Mico Clientlar Üzerinde Taskların Güncellenmesi

Mico clientlar üzerinde

mico taskupdate
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutu çalıştırılır.

İşlemin durumunu kontrol etmek için

mico tasks
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutu çalıştırılabilir.

Taskların Sonucunun Değerlendirilmesi

Yukarıdaki adımları başarılı bir şekilde tamamladıysanız makinelerinizin işletim sistemleri hakkında aşağıdaki gibi bilgi sahibi olabilirsiniz.

Image description

Yönetim Panelinin Düzenlenmesi

Yönetim paneli Mico eklentisini ilk kurduğunuzda aşağıdaki şekilde gelir (Default oalrak Tüm makineleri gösteren bir koleksiyon vardır).

Image description

Koleksiyon oluştur seçeneği seçilir.

Image description

Açılan pencerece Koleksiyona vermek istediğiniz ismi yazıyoruz,

Image description

Yukarıdaki gibi veya ihtiyacınız olduğu gibi filtre uygulayarak ilgili klasörlerde istediğiniz makinelerin istelenmesini sağlayabilirsiniz.

Image description

Alt kırılımlar oluşturmak içinde oluşturduğunuz koleksiyonun sağ tarfında bulunan seçeneklerden Koleksiyon Oluştur seçeneğini seçebilirsiniz.

Image description

Sonuç

Aşağıdaki gibi bir sonuç elde edebilirisiniz

Image description

Image description

Top comments (0)