DEV Community

Rümeysa Öz for Açıklab

Posted on

Liman Loglarının Arayüz Üzerinden Log sunucusuna Yönlendirilmesi

1. Rsyslog Sunucusu Kurulumu

 • Öncelikle Liman loglarını alacak sunucu, syslog log alabilecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Bu log sunucusu ihtiyacı için açık kaynak kodlu rsyslog sunucusu kurulması gereklidir.

 • /etc/rsyslog.conf dizinine gidilir ve şu ayarlar eklenir:

sudo nano /etc/rsyslog.conf
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

UDP Protokolü kullanılacaksa:

module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

*.* /home/ubuntu/liman1.log
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

TCP Protokolü kullanılacaksa:

module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

*.* /home/ubuntu/liman1.log
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Gelen logun yazılacağı klasöre okuma yetkisi verilmeli, sırasıyla şu komutlar girilir:
cd /home/ubuntu
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
chmod 755 *
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
cd ..
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
chmod 755 * ubuntu
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Ardından rsyslog servisi yeniden başlatılır:
sudo systmectl restart rsyslog
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Servisin statusüne bakılır:
sudo systmectl status rsyslog
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Eğer çıktı şu şekilde gözüküyorsa:

Image description

 • Konfigürasyon dosyasına yeniden gidilir ve şu satırlar yoruma alınır:
$FileOwner syslog
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$Umask 0022
$PrivDropToUser syslog
$PrivDropToGroup syslog
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Daha sonra servis yeniden başlatılıp statusüne bakılır ve uyarının gittiği görüntülenir:

Image description

2. Liman Loglarını Arayüzden Yönlendirme

 • Liman arayüzü açılır.
 • Menüye girilir.
 • Sistem Ayarları butonuna tıklanır.
 • Gelen sayfada Log Yönlendirme sekmesine girilir.

Image description

Sunucu Adresi: Liman loglarını yönlendirmek istediğimiz rsyslog sunucusunun IP adresi girilir.

Sunucu Portu: Hangi port kullanılacağı seçilir. (varsayılan port = 514)

Bağlantı Türü: Protokol seçilir. (UDP veya TCP)

Image description

 • Yeşil Ayarları Kaydet butonuna tıklanır.

 • /etc/rsyslog.d/liman.conf dizinine gidilir ve konfigürasyonun yapıldığı görüntülenir:

sudo nano /etc/rsyslog.d/liman.conf
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

 • Ardından rsyslog servisi yeniden başlatılır:
sudo systmectl restart rsyslog
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Servisin statusüne bakılır:
sudo systmectl status rsyslog
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

 • Log dosyalarının olmadığına dair hatalar alındığı görülecektir. Bu durum dosya izinleri olmadığından kaynaklanmaktadır.

 • Liman loglarının yani okunacak log dosyasının bulunduğu klasöre okuma yetkisi verilmeli, sırasıyla şu komutlar girilir:

cd /liman/logs/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
chmod 755 *
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
cd ..
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
chmod 755 *
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Yetkiler düzenlendikten sonra servisin statusüne bakıldığında hataların düzeldiği görülecektir:

Image description

3. Gelen Logları Görüntüleme

 • Log alan makinede de sırasıyla şu komutlar çalıştırılır:
sudo systmectl restart rsyslog
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo systmectl status rsyslog
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Daha sonra şu komut çalıştırılır ve log dosyasının düştüğü görüntülenir:
ls -l /home/ubuntu/liman1.log
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

 • Log dosyasının içeriğini görebilmek adına şu komut çalıştırılır:
tail -f /home/ubuntu/liman1.log
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Son olarak Liman arayüzünde çıkış-giriş ve gezinme yaptıkça logların düştüğü görüntülenir:

Image description

Top comments (0)