DEV Community

Yakup Demirtaş for Açıklab

Posted on

Liman Eklentilerinde istenilen bilgilerin log olarak gönderilmesi

Liman MYS'de sunucu detayları kısmında "Erişim Kayıtları" adında bir sekme bulunmaktadır. Bu tab o sunucuda çalıştırılan eklentilerde kullanılan fonksiyonların log detaylarını barındırır. Zaten hali hazırda birçok bilgi log detayında görülmektedir.

Bazı durumlarda ekstra bilgileri loglamak isteyebiliriz. Böyle bir durumda tek yapmamız gereken bir fonksiyon kullanmaktır. Eklenti geliştirirken php fonksiyonlarını app/Controllers dizini altında oluşturduğumuz php dosyalarına yazarız. Burada yazdığımız fonksiyonun içerisinde aşağıdaki fonksiyonu çağırdığımızda Log detayı yukarıda bahsettiğimiz sekmede görünecektir.

sendLog(title,message,data);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu fonksiyon Liman'ın kendi içinde hazır bulunan bir fonksiyondur. Bu sebeple fonksiyonu çağırmamız yeterlidir. Örnek verecek olursak;

sendLog("İsim","Kullanıcı ismi","Yakup");
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

dediğimizde İsim title'ına sahip log'da "Kullanıcı ismi" ve "Yakup" parametreleri görünecektir.

Top comments (0)