DEV Community

Rümeysa Öz for Açıklab

Posted on

Liman Cihaz Yönetim ile Log Kayıtlarını İzleme ve Yönlendirme

1. Rsyslog Sunucusu Kurulumu

 • Öncelikle ilgili sunucu, syslog log alabilecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Bu log sunucusu ihtiyacı için açık kaynak kodlu rsyslog sunucusu kurulması için buradan yararlanılabilinir.

 • Liman arayüzü açılır.

 • Menüye girilir.

 • Menüde sunucunun alt başlıklarında bulunan Cihaz Yöneticisi eklentisinin içine girilir.

 • İlgili makineye tıklanır ve "Konfigürasyon" sekmesine girilir.

 • "Görüntüleme" sekmesinde ilgili conf dosyaları görüntülenir.

Image description

 • "Düzenleme" sekmesine girilir.

Image description

Config Adı: Gönderilmek istenen config dosyasının adı girilir.
Dosya Yolu: Log gönderilecek makinenin ilgili yolu girilir.
Sunucu: Log gönderilecek sunucunun IP ve port bilgisi girilir. (Varsayılan Port: 514)
Protokol: İlgili protokol seçilir.

 • "Kaydet" butonuna tıklanır.
 • Gelen ekrandaki bilgiler log üretecek olan makinenin konfigürasyonunu içerir.

Image description

‼️ Linkteki 3. madde "Log Üreten Makinanın ayarları" kısmı yapılacaktır.

 • Konfigürasyon log gönderecek makinede de yapıldıktan sonra, ilgili makinenin sağındaki mavi shell logosuna tıklanır ve şu komut girilir:
ls -l /var/log/remote
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Log gönderen makinenin hostname'i eşliğinde log'un geldiği görüntülenir.

Image description

 • Konfigürasyon sekmesine girilir.
 • Dosya Okuma sekmesine girilir ve arama kutucuğuna /var/log/remote/ubuntu.log yazılır ve ara logosuna tıklanır.

Image description

 • Gelen log görüntülenir.

Top comments (0)