DEV Community

loading...
Açıklab

lightdm-hvl-greeter 0.97.2 sürümü duyuruldu

Ali Orhun Akkirman
"Omnia mutantur, nihil interit"
・1 min read

lightdm-hvl-greeter'ın 0.97.2 sürümü 17 Mart 2020 tarihinde duyuruldu.

İlgili sürümde öne çıkan özellikler aşağıdaki gibidir;

  • Belirlenen sürede arkaplanın veya arkaplanların değişmesi.
  • Gösterilecek arkaplanların dizinlerinin düzenlenebilmesi
  • Belirlenen sürede login görünümünden tüm ekranın ekran koruyucu moduna geçmesi

İlgili sürüm Pardus 19.2 ile test edilmiştir. Çeşitli çalışmalar ile Xubuntu ve Pardus 17.x'te de çalışacağı düşünülmektedir.

Siz de güncel sürümü indirip kurabilir veya kod olarak katkıda bulunabilirsiniz.

https://github.com/aciklab/Hvl-Lightdm-Greeter/releases/tag/v0.97.2
https://github.com/aciklab/Hvl-Lightdm-Greeter

sürüm duyurusu görseli

Discussion (0)