DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

KVM üzerinde NAT-ağı oluşturma

KVM üzerinde farklı ağ yapıları üzerinde çalışmak için QEMU gibi arayüzler mevcut durumda yeterli olmamaktadır. Buna rağmen rahatlıkla XML formatında dosyalarla birlikte ağ ayarlarınızı yapabilirsiniz.

XML dosyasını oluşturma

Kullanmak isteyeceğiniz NAT ağı için aşağıdaki gibi bir dosya oluşturmanız gerekiyor. Dosyaya istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Örneğin "orneknatagi.xml"

<network>
  <name>YeniAgIsmi</name> 
  <forward mode='nat'> 
    <nat> 
      <port start='1024' end='65535'/> 
    </nat>
  </forward>
  <bridge name='default2' stp='on' delay='0'/> 
  <ip address='192.168.X.1' netmask='255.255.255.0'> 
    <dhcp> 
      <range start='192.168.X.2' end='192.168.X.254'/> 
    </dhcp> 
  </ip>  
</network>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu dosya içerisinde önemli olan 2 isim network ismi ve brige ismi olacaktır. Görünen isim için YeniAgIsmi yazan kısmı düzenlemelisiniz.

Yine dosya içerisinde ip address, range start ve range end kısımlarındaki IP adreslerini istediğiniz gibi düzenlemelisiniz. Buradaki IP adresteki X yazan kısmı valid IP seviyesinde istediğiniz şekilde düzenlemeniz gerekmektedir.

NAT Ağı oluşturma

XML dosyası istenildiği gibi düzenlendikten sonra aşağıdaki komut ile ağ oluşturulabilmektedir.

virsh net-create ~/orneknatagi.xml
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra aşağıdaki komutla yeni ağınızı görebilmektesiniz.

virsh net-list
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 Name      State  Autostart  Persistent
-------------------------------------------------
 default    active  yes     yes
 YeniAgIsmi   active  no     no
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Otomatik ağı başlatmak

Bu adımda normalde "virsh net-autostart" komutu ile olması gerekirken aşağıdaki gibi bir hata verebilmektedir:

error: Requested operation is not valid: cannot set autostart for transient network
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çözüm için aşağıdaki komut ile ağın XML dosyası açılır.

virsh net-edit YeniAgIsmi
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ve son satıra boşluk bırakılarak kaydedilir. Sonrasında ağın otomatik başlatılabilmesi için aşağıdaki komut kullanılabilir.

virsh net-autostart YeniAgIsmi
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)