DEV Community

loading...
Açıklab

Klavye Dil Ayarı ( F ve Q Klavye )

ekarabulut profile image Emre Karabulut Updated on ・1 min read

dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Genel 105 tuşlu PC (Uluslar arası) Seçilir.
Alt Text

Alt Text

Eklemek istediğimiz klavye türünü seçtikten sonra karşımıza gelen seçeneklerden "Öntanımlı klavye düzeni" seçip ardından gelen ekrandaki seçeneklerden "Birleştirme (Compose)" tuşu yok diyoruz. Ve son olarak da "X" sunucusunu sonlandırmak için Control+Alt+Backspace kullanılsın mı ? Sorusuna evet diyerekten Pc yi yenikten başlatıyoruz.

Açık Kaynak Yazılımları

Discussion (0)

pic
Editor guide