DEV Community

Emre Karabulut for Açıklab

Posted on

Java Version Değiştirme

Linux’ da Birden Fazla Java Sürümü ile Çalışma

emre@pardus: java -version

openjdk version “11.0.7” 2020-04-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Debian-3deb10u1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Debian-3deb10u1, mixed mode, sharing)

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

emre@pardus: java -version

openjdk version “1.8.0_212”
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_212-8u212-b01-1-b01)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.212-b01, mixed mode)

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

emre@pardus: java -version

openjdk version “11.0.7” 2020-04-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Debian-3deb10u1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Debian-3deb10u1, mixed mode, sharing)

update-java-alternatives -l

java-1.11.0-openjdk-amd64 1111 /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64
java-1.8.0-openjdk-amd64 1081 /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64

Aşağıdaki komutu terminalde çalıştırdığınızda, seçebileceğimiz mevcut sürümleri gösterir. Numarayı seçip onayladıktan sonra varsayılan java sürümünüz olacaktır.

sudo update-alternatives –config java

Alt Text

Açık Kaynak Yazılımları

Discussion (0)