DEV Community

Turan Kılıç for Açıklab

Posted on • Updated on

İki Samba Domain Arasında Trust İlişkisi Kurma

Merhabalar ben Turan, bu yazımda iki farklı domain arasında nasıl trust ilişkisi kurulacağını göstereceğim. Hadi başlayalım :)

Trust Nedir?

Bir domain'e trust oluşturularak, domainler arası kullanıcılara, gruplara ve kaynaklara erişim sağlanabilir. Yani A domaininden B domainine trust oluşturulursa A domaini üzerindeki admin, B domaini kullanıcıları ve gruplarına erişebilir ve A domaini içerisindeki kaynakları kullanmaları için gerekli yetkileri bu kullanıcı ve gruplara sağlayabilir.

Ön Gereklilikler

Her iki samba DC'nin de zaman ayarı doğru olmalıdır.
Zaman servislerinin doğru konfigure edilmesi ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.

DNS Konfigurasyonu

İlk olarak iki farklı domain'imiz olan turan.lab ile narut.lab domainlerinin ilk domain controller (DC)'ları üzerinde DNS ayarı yapılmalıdır ki birbirlerini görebilsinler. Bunun için /etc/samba/smb.conf dosyası düzenlenmelidir.

nano /etc/samba/smb.conf
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu dosya içerisinde [global] başlığı altında dns forwarder kısmına diğer DC'nin IP adresi yazılır:
image

Daha sonra dosya kaydedilip çıkılır ve "samba4" servisi yeniden başlatılır.

systemctl restart samba4.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu işlemlerin aynısı diğer domainin DC'si üzerinde de gerçekleştirilir:
image

systemctl restart samba4.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eğer iki taraf birbirlerine ping atabiliyorsa, SRV record'a sahipseler ve kerberos ticket alabiliyorlarsa, DNS ayarı olmuş demektir.

Ping Atabilme

ping narut.lab (TURAN.LAB DC üzerinde çalıştırılır.)
ping turan.lab (NARUT.LAB DC üzerinde çalıştırılır.)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

SRV Record Kontrolü

host -t srv _kerberos._tcp.narut.lab (TURAN.LAB üzerinde çalıştırılır.)
host -t srv _kerberos._tcp.turan.lab (NARUT.LAB üzerinde çalıştırılır.)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

image
image

Kerberos Ticket Alınması ve Listelenmesi

kinit administrator@NARUT.LAB
klist

kinit administrator@TURAN.LAB
klist
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

image
image

ONE-WAY Trust Oluşturma

One-way trust ilişkisi oluşturulurken "--direction=" parametresi için iki farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlar outgoing ve incoming şeklinde isimlendirilmektedir. Eğer bir A domaininden B domainine tek yönlü bir trust oluşturulursa, bu trust A tarafından outgoing olarak nitelendirilirken B tarafından incoming olarak nitelendirilir.

Aşağıdaki komut ile diğer domain'e tek yönlü trust oluşturulabilir: (USER yerine yetkili domain kullanıcısı yazılmalıdır.)

samba-tool domain trust create toour --type=forest --direction=outgoing --create-location=both -U USER@TOOUR.LAB
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yukarıdaki komut çalıştırıldığında Success sonucu görüntülenir. Gerekli Trust'ın oluşturulduğunu Trust Listing ile görebiliriz. Aşağıdaki komut ile trust'lar listelenir:

samba-tool domain trust list 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

image

TWO-WAY Trust Oluşturma

Çift yönlü trust oluşturulurken "--direction=" parametresine both anahtar kelimesi girilir. Aşağıdaki komut ile çift yönlü trust oluşturulabilir: (USER yerine yetkili domain kullanıcısı yazılmalıdır.)

samba-tool domain trust create narut --type=forest --direction=both --create-location=both -U USER@NARUT.LAB
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yukarıdaki komut çalıştırıldığında Success sonucu görüntülenir. Gerekli Trust'ın oluşturulduğunu Trust Listing ile görebiliriz. Aşağıdaki komut ile trust'lar listelenir:

samba-tool domain trust list 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eğer bu komut çıktısı olarak ikinci domain listeleniyorsa, trust başarılı bir şekilde kurulmuş demektir.
image

Not: Eğer bir domainden diğer domaine trust oluşturulursa (two-way), diğer domain üzerinde trust oluşturma komutunun tekrar çalıştırılmasına ihtiyaç yoktur. Eğer komut yine de çalıştırılırsa aşağıdaki hata ile karşılaşılır:
image

Top comments (0)