DEV Community

Salih Su for Açıklab

Posted on

GPO (Group Policy Object) ile Windows sertifikasının dağıtılması

SSL sertifikası, bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve şifreli bir bağlantı sağlayan dijital bir sertifikadır. Web üzerinden bir sunucu ve tarayıcı arasındaki bağlantıyı şifreleyen bir güvenlik protokolüdür.

İnternet bağlantılarını güvenli kılar ve iki sistem arasındaki bilgilerin okumasını ya da değiştirmesini önler.

Şirketler ve kurumlar müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliği sağlamak için web sitelerine SSL sertifikaları eklemelidir. Bu veriler adresler, kredi kartı numaraları veya diğer finansal bilgiler gibi hassas olabilecek bilgilerdir.

SSL sertifikası çalışma adımları;

 1. Bir tarayıcı ya da sunucu, SSL ile güvenli hale getirilmiş bir web sunucusuna bağlanma girişiminde bulunur.
 2. Tarayıcı ya da sunucu, web sunucusundan kendisini tanımlamasını ister.
 3. Web sunucusu, yanıt olarak tarayıcı ya da sunucuya SSL sertifikasının bir kopyasını gönderir.
 4. Tarayıcı ya da sunucu, SSL sertifikasına güvenip güvenmediğine karar vermek için sertifikayı kontrol eder. Sertifikaya güvenirse web sunucusuna güvenli olduğuna dair bir sinyal gönderir.
 5. Ardından web sunucusu, SSL şifreli oturum başlatmak için dijital olarak imzalanmış bir onay ile yanıt verir.
 6. Şifreli veriler, tarayıcı veya sunucu ile web sunucusu arasında paylaşılır.

Web sitesi güvenli hale gelmişse URL'de HTTPS kısaltması görünür eğer SSL sertifikası yok ise S harfi olmadan sadece HTTP kısaltması görünür.

Kurumlar kullanıcılarının internet erişimi ve bant genişliğini proxy sistemleri üzerinden geçirerek kontrol eder ve yönetirler. Bu yönetimde http ile çalışan siteler için sorun yoktur ancak https ile çalışan siteler için bir bloklama yada loglama gibi birşey yapılacaksa ilgili proxy ürününün imzalanmış sertifikasının tüm istemcilere manuel olarak yüklenmesi gerekmektedir. Sonrasında proxy ürünü https'li siteleri yönetebilecektir.

GPO (Group Policy Object) ile Windows sertifikasının dağıtılması

İlk önce Windows Server Manager'dan Tools/Group Policy Management'ı açıyoruz.

Image description

Daha sonra Domains/domanin-name/Default Domain Policy'ye sağ tıklayıp edit diyoruz.

Image description

Computer Configuration altında Policies/Windows Settings/Security Settings/Public Key Policies/Trusted Root Certificate Authorities'e tıklıyoruz ve sağdaki alana sağ tıklayıp Import seçeneğini seçiyoruz.

Image description

Pencerede sertifikanın bilgisayar deposuna ekleneceğini görüyoruz. Next diye devam ediyoruz. Sonraki gelen ekranda sertifika dosyasını seçmemizi istiyor, sertifikanın olduğu dosyayı seçip Next diye devam ediyoruz.

Image description

Tekrar Next diye devam ediyoruz ve sonraki ekranda bi özet bilgisi geliyor, Finish diyerek bitiriyoruz.

Son adımda işlemin başarılı olduğuna dair bir bilgilendirme kutusu çıkıyor ve sertifikanın GPO içine başarılı bir şekilde eklendiğini görüyoruz.

Image description

Kullanıcı bir sonraki oturum açtığında, bu ayarlar uygulanacak ve sertifikaya Internet tarayıcısı tarafından güvenilecektir.

Kullanıcının MMC (Microsoft Yönetim Konsolu) ile sertifikaları görüntülemesi

 1. Windows Çalıştır komut sistemine mmc yazarak Microsoft Yönetim Konsolunu açıyoruz.
 2. Dosya menüsünden Ek bileşenleri Ekle/Kaldır'ı seçiyoruz.
 3. Certificates bileşenini seçip Add diyoruz.
 4. Açılan ekrandan geçerli kullanıcı için Computer Account seçiyoruz ve Next Diyoruz. Image description
 5. Sonraki ekranda Local Computer'ı seçili bırakıp Finish diyoruz ve Ok diyerek ekranı kapatıryoruz.
 6. Sertifikalarımızı görüntülemek için sol kısımdaki Certificates dizinini genişletiyoruz.
 7. Certicates/Trusted Root Certification Authorities/Certificates/ dizinine geldiğimizde sertifikamızı domain ve server adımızla görüntüleyebiliyoruz. Image description

Discussion (0)