DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on • Originally published at aliorhun.Medium

GNU/Linux üzerinde Microsoft fontlarının kullanımı

Özellikle arayüz sistemlerinde GNU/Linux dağıtımlarındaki en önemli sorun muhtemelen ofis belgelerinde kayma ve taşma sorunları olarak görülebilir. Bunun bir nedeni Microsoft Office ve diğer Ofis uygulamaları olduğu kadar, sistemde yer almayan fontlardan dolayı font değişimi sonrasındaki kaymalar olarak düşünebiliriz.

Oysa ki Microsoft’un çoğu fontunun kullanımı için bir problem bulunmamaktadır. Fakat tabi ki fontlar tamamen özgür lisanslarla lisanslanmadığı için detaylı kullanım için lisans sözleşmesini okumak gerekmektedir.

Microsoft TrueType core fontları
Özellikle Microsoft sistemlerde çok kullanılan fontlar Microsoft tarafından 1996 yılında “Core fonts for the Web” projesi olarak Web üzerinden kullanılabilmesine yönelik kullanıma başlanmıştır. Tabi ki bu proje özgür lisanslarla değil sahipli fontlara sahip. Ayrıca Microsoft bu projesini 2002 yılında lisans şartlarıyla ilgili problemlerden dolayı kapatmış.

Sahipli lisanslara sahip bu fontlar aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Andale Mono
 • Arial Black
 • Arial (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Comic Sans MS (Bold)
 • Courier New (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Georgia (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Impact
 • Times New Roman (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Trebuchet (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Verdana (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Webdings

Image description

ttf-mscorefonts-installer paketi

GNU/Linux sistemlerde, ki özellikle Debian tabanlı sistemlerde bu fontların indirilebilmesini sağlayan bir paket ttf-mscorefonts-installer olarak isimlendirilmektedir.

Bu paketin içerisinde yukarıda bahsedilen fontların internet üzerinden indirilmesini sağlayan bir betik bulunmaktadır. Dolayısıyla internet erişimi olmayan bir ortamda paket çalışmamaktadır. Bu fontlar .exe olarak sourceforge sitesinde bir repo altında bulunmakta fakat indirildikten sonra TTF formatına çevrilmekte ve sonrasında işletim sistemi üzerindeki /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/ klasörüne taşınmaktadır.

Image description

Font özgürlüğü

Özellikle Times New Roman, Arial ve Courier fontları için özgür çeşitleri yapılmıştır. Bunun için fonts-liberation isimli paket kullanılmaktadır. İsimlendirme olarak “Liberation” ismiyle ve Mono, Sans ve Serif tiplerini barındırmaktadır.

Image description

Discussion (0)