DEV Community

Duygu Ölmez for Açıklab

Posted on

Debian 11 İçin Static IP Tanımlama

Bir etki alanı denetçisi (domain controller) kurmadan önce en önemli adım IP adresinin sabit olması gerekliliğidir. Eğer DHCP ile değişen bir IP'ye sahipseniz ileride etki alanına dahil olan sistemlerde aksaklıklar meydana gelebilir.

Öncelikle aşağıdaki komut ile ağ aygıt adımızı öğrenmemiz gerekmektedir.

ip a
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komut çıktısında 1: , 2:, 3: gibi farklı aygıtlar yer almaktadır. muhtemelen 1. aygıt olarak "lo" yer almakta ve lookback adresini tanımlamaktadır. Büyük bir olasılıkla ağ aygıt adınız 2:'nin yanındaki enp0s3 gibi bir isim olması gerekmektedir. Bu bilgiyi netleştirdikten sonra IP adresini statik hale getirmeye başlayabiliriz.

Kullandığınız herhangi bir editör ile (nano, vim, piko vs.) /etc/network/interfaces dosyasında aşağıdaki gibi olan satırı bulup;

allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu satırı tamamen silip aşağıdaki gibi düzeltmeniz gerekmektedir.

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
 address 192.168.1.67
 netmask 255.255.255.0
 gateway 192.168.1.1
 dns-nameservers 192.168.1.1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu düzenlemede address yazan yere daha önce alınmamış bir IP adresini yazmanız gerekiyor. Ve tabi ki aynı subnet üzerinde olması gerektiği için gateway adresini de doğru şekilde yazmanız gerekmektedir. DNS adresi olarak da şimdilik modeminizin veya kullandığınız DNS adresini yazabilirsiniz.

Bu adımdan sonra IP adresini temizleyip, networking servisini yeniden başlatmak olacaktır.

sudo ip addr flush dev enp0s3
sudo systemctl restart networking.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu şekilde IP adresinizi statik hale getirmiş olacaksınız.

Discussion (0)