DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

CUPS Yazıcı Sunucusu Uzaktan Yönetme

Apple'ın açık kaynak kodlu olarak geliştirdiği CUPS yazıcı sunucusu'nun kendi içerisinde uzaktan yönetim arayüzü bulunmaktadır. Kurumsal olarak domain ortamlarıyla entegrasyonu için SAMBA gibi araçlara ihtiyaç duymasına rağmen temel seviyede paylaşım için buna ihtiyaç duymamaktadır.

https://github.com/apple/cups

CUPS Yönetim Web arayüzü

CUPS servisini kurduğunuzda ki hali hazırdaki bir çok istemci Linux İşletim Sistemi (Ubuntu, Linux Mint, Pardus gibi) CUPS servisi ile birlikte gelmektedir. CUPS servisi yönetimi için bir çok arayüz uygulaması olmasına rağmen yerel makinenizin üzerinde aşağıdaki bağlantı ile web arayüzü ile de yönetim sağlayabilmektesiniz.

https://localhost:631/admin
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adrese uzaktan erişmek isterseniz servis ayarlarından kaynaklı olarak erişim sorunu olduğunu göreceksiniz.

CUPS Yönetim Arayüzüne Uzaktan Erişim Ayarlarının açılması

Öncelikle yetkili bir kullanıcı ile "/etc/cups/cupsd.conf" dosyasınızı herhangi bir editör ile açıp aşağıdaki değişiklikleri yapmanız gerekmektedir.

Dosya içerisindeki aşağıdaki satırın başına aşağıda olduğu gibi diyez koymanız gerekmektedir:

#Listen localhost:631
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sonrasında ilgili satırın hemen altına sadece yerel makineden erişmeden 631 portundan erişebilmesine yönelik ayarı eklemelisiniz.

Port 631
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tabi ki bu ayarı eklemek tek başıan yeterli değildir. İlgili dosyada aşağıdaki iki tag'i barındıran satırı bulmanız gerekir.

<Location />
<Location /admin>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu tag'lerin içinde muhtemelen kim tarafından erişilebileceği belirtilmemektedir. Bu erişimi sağlatabilmek için ya bir IP adresi, ya da Subnet aralığı veya herkesin erişmesini istiyorsanız aşağıdaki satırlardan birisini seçmeniz gerekir.

  Allow 192.168.1.12
  Allow 192.168.1.0/24
  Allow from all
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

bu ayarlardan istediğimizi seçip hem / hem de /admin tag'lerinin içine yazdıktan sonra büyük ortanda işimizi tamamlamış olacağız. Bu adımdan sonra cups servisini yeniden başlatabilirsiniz:

sudo systemctl restart cups
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Fakat yetki için şimdi de varsayılan olarak lpadmin grubuna üye olan kişilerin yönetebileceğini bilmeliyiz. Bunun için hangi kullanıcı adı ve parolası ile yönetmek istiyorsanız onu aşağıdaki gibi terminal ekranına yetkili hesap ile yazmanız gerekmektedir.

sudo usermod -a -G lpadmin kullaniciadi
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adım sonrasında artık belirttiğiniz kullanıcı ile uzaktan giriş sağlayabilirsiniz.

https://CUPSIPADRESI:631/admin
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ek Ayarlar

Eğer lpadmin grubunun adını değiştirmek isterseniz /etc/cups/cups-files.conf dosyası içerisindeki SystemGroup geçen satırın yanındaki grubu düzenleyebilir veya yanına yenisini ekleyebilirsiniz. Bu grup cupsd.conf dosyasındaki @system içeren tüm ifadeleri karşılamaktadır.

SYSTEM kullanıcıları dışında başka kullanıcılar ile çeşitli görevler yapmak isterseniz cupsd.conf dosyası içerisindeki kendi istediğiniz politikaları içeren tag'lerdeki "Require user" içeren satırlarda @system'in yanında başka kullanıcı ve grup isimleri yazabilirsiniz.

Top comments (0)