DEV Community

Büşra for Açıklab

Posted on

Cisco Router'da Statik Yönlendirme Nasıl Yapılır?

Bu yazıda Cisco Router'dan nasıl statik yönlendirme yapılacağını göreceğiz. Statik yönlendirme (static routing), ağ trafiğini belirli bir yolu takip ederek hedefe yönlendirmek için kullanılan bir yönlendirme yöntemidir.
Image description

  • İlk olarak topolojide kullanılacak IP'leri ve subnetmasklarını belirliyoruz.
  • Sanal bilgisayarlara belirlediğimiz IP adreslerini, subnet masklarını ve gatewaylerini manuel olarak giriyoruz.
  • Routerlara interface adreslerini veriyoruz ve no shutdown yazıp routerların interfacelerini açık hale getiriyoruz.

Router Üzerinde Ayarlar

Router4 için örnek :

router>enable
router#conf t
router# int gig1/0 (interface isimleri yazılır)
router(if-config)# ip add 200.150.150.1 255.255.255.252 
router(if-config)# no shutdown
router# int gig2/0 (interface isimleri yazılır)
router(if-config)# ip add 200.100.100.1 255.255.255.252 
router(if-config)# no shutdown
router(config)# wr

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Sonra Routerlara Statik Yönlendirme ekliyoruz. Static Yönlendirme :

Router(config)# ip route {hedef ağ} {hedef ağ subnet mask} {hedef ağ kanalına giderken geçeceği ilk kapı}

Router1 için Statik Yönlendirme:

R4(config)# ip route 192.168.100.0 255.255.255.192 200.150.150.2
R4(config)# ip route 192.168.50.0 255.255.255.192 200.150.150.2
R4(config)# ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 200.100.100.2

Router2 için Statik Yönlendirme:

R2(config)# ip route 200.100.100.0 255.255.255.252 200.150.150.1
R2(config)# ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 200.150.150.1

Router3 için Statik Yönlendirme:

R3(config)# ip route 200.150.150.0 255.255.255.252 200.100.100.1
R3(config)# ip route 192.168.100.0 255.255.255.192 200.100.100.1
R3(config)# ip route 192.168.50.0 255.255.255.128 200.100.100.1

VM'ler Üzerinde Testler

  • 192.168.100.10 Ping Testi

Image description

  • 192.168.50.10 Ping Testi

Image description

  • 10.10.0.10 Ping Testi

Image description

Top comments (0)