DEV Community

Yagmur Ocal for Açıklab

Posted on

Ağ Keşif - AD Kaynağı Ekleme ve Kullanımı

Bu yazıda, Liman 2.0 arayüzü üzerinde Ağ Keşif (Netex) eklentisine AD Kaynağı nasıl eklenir ve tarama nasıl yapılır göreceğiz.

AD Kaynağı Ekleme

  • Liman açılır.
  • Ağ Keşif ve Envanter Yönetimi eklentisinin Keşif sekmesi altındaki Konektörler sayfasına gidilir.
  • İçe Aktar butonuna tıklanır ve AD eklemesi yapılır.

Image description

  • AD eklendikten sonra, Tarama Başlat butonuna tıklanır ve aşağıdaki gibi bilgiler girilir.

Image description

AD Address: Active Directory'nin bulunduğu server IP'si
AD Domain Name: Domain adı
AD Username: AD'nin olduğu makinenin giriş bilgilerindeki username ve domain adı "username@domain_adı"
AD Password: AD'nin olduğu makinenin giriş bilgilerindeki şifre
DNS IP Address: AD Address alanına yazılan IP

  • Bilgiler girildikten sonra Başlat butonuna tıklanır.
  • Tarama başarılı olarak yapıldığında aşağıdaki gibi tarama sonuçları çıkacaktır.

Image description

AD Kaynağı Kullanımı

Tarama başarılı olarak yapıldıktan sonra bulunan makineler Varlıklar sekmesine düşecektir.

  • Ağ Keşif ve Envanter Yönetimi eklentisinin Varlıklar sayfasına gidilir.
  • Keşif Yöntemleri alanı "Active (AD)" olarak filtrelenir.

Image description

Top comments (0)