DEV Community

Rümeysa Öz for Açıklab

Posted on • Updated on

Netex, AD Kaynağı Ekleme ve Kullanımı

1. AD Kaynağı Ekleme

  • Discovery → Servers sekmesine girilir ve + butonuna tıklanarak Active Directory eklemesi yapılır:

Name: Server'a verilmek istenen ad girilir.
IP Address: Active Directory'nin bulunduğu server IP'si girilir.
Port: AD eklendiği için port olarak 636 girilir.
Type: Active Directory seçilir.
DNS IP: DNS'in bulunduğu IP girilir.
DNS Port: DNS portu olarak 53 girilir.
Username: AD'nin olduğu makinenin giriş bilgilerindeki username ve domain adı ile → username@domain-name syntax'i girilir.
Password: AD'nin olduğu makinenin giriş bilgilerindeki şifre girilir.
Domain Name: Domain adı girilir.

Image description

Image description

  • Submit butonuna tıklanır ve AD eklenmiş olur.

Image description

2. AD Kaynağı Kullanımı

  • Daha sonra server'ın sağındaki kalem butonunun yanında bulunan ActiveSync butonuna tıklanır ve AD DNS'inde IP ve Hostname'e sahip olan makineler Machines sekmesine düşer.

Image description

  • test01.test.lab ve WIN-U04OT375J2Q.test.lab hostname'ine sahip olan makineler test.lab isimli domainde oldukları için isimleri bu şekilde gözükmektedir.

  • Domainde olmayan makineler hostname satırında makinedeki adları ile görüntülenmektedir. Örneğin: netex-sensor-02.

  • Ek olarak WIN-U04OT375J2Q.test.lab makinesi'nin MAC adresine bakıldığında 00:00:00:00:00:00 olarak gözükmektedir. Bu durumda aktif olmayan yani DHCP'den IP almayan veya statik IP almış olan makineler DHCP'den MAC adresi alamamış olur.

  • Bu özellikle beraber AD'de olan ama sistemde olmayan makinelerin envanterini çıkarılabilir.

Top comments (0)