DEV Community

cucheng    profile picture

cucheng

Dev Viet Nam

Location Viet Nam Joined Joined on  Personal website https://mytopic.vn github website twitter website

Education

Da Nang CIT

Work

Đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Techbike Việt Nam