DEV Community 👩‍💻👨‍💻

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

Singleton Design Pattern

Kaynak

Singleton Bir Nesne Yaratma Design Pattern'idir.

Kullanım Alanı :

  • Bir sınıftan sadece bütün uygulama boyunca bir instance olması istiyorsak singleton tasarım desenini kullanırız.

Nasıl Singleton Tasarım Deseni yaratılır ?

  1. Constructor private yaparak.
  2. Bir tane singleton sınıf içerisinde static method yaratılır ve bu metot her zaman aynı instance'ı dönmesi sağlanır.

Örnek program :

refactoring.guru

Top comments (0)

🗣 Want to join the conversation?

It's easy! Become a DEV member to follow this post, comment, and more.