DEV Community 👩‍💻👨‍💻

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

Singleton Design Pattern

Kaynak

Singleton Bir Nesne Yaratma Design Pattern'idir.

Kullanım Alanı :

  • Bir sınıftan sadece bütün uygulama boyunca bir instance olması istiyorsak singleton tasarım desenini kullanırız.

Nasıl Singleton Tasarım Deseni yaratılır ?

  1. Constructor private yaparak.
  2. Bir tane singleton sınıf içerisinde static method yaratılır ve bu metot her zaman aynı instance'ı dönmesi sağlanır.

Örnek program :

refactoring.guru

Oldest comments (0)

👋 Hey, my name is Noah and I’m the one who set up this ad. My job is to get you to join DEV, so if you fancy doing me a favor, I’d love for you to create an account.

If you found DEV from searching around, here are a couple of our most popular articles on DEV: