DEV Community 👩‍💻👨‍💻

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

Singleton Design Pattern

Kaynak

Singleton Bir Nesne Yaratma Design Pattern'idir.

Kullanım Alanı :

  • Bir sınıftan sadece bütün uygulama boyunca bir instance olması istiyorsak singleton tasarım desenini kullanırız.

Nasıl Singleton Tasarım Deseni yaratılır ?

  1. Constructor private yaparak.
  2. Bir tane singleton sınıf içerisinde static method yaratılır ve bu metot her zaman aynı instance'ı dönmesi sağlanır.

Örnek program :

refactoring.guru

Latest comments (0)

Update Your DEV Experience Level:

Settings

Go to your customization settings to nudge your home feed to show content more relevant to your developer experience level. 🛠