DEV Community

Discussion on: İkinci Diski Bağlamak (NTFS Disk)

Collapse
mertysr profile image
Mert Yasar Karadağ

Bazı durumlarda eklediğimiz disk diğer kullanıcılarda gözükmeyebilir. Bunun için /etc/fstab'ı aşağıdaki gibi güncellemeniz gerekebilir.

/dev/sb1    /ikincidisk  ntfs-3g     uid=1000,gid=1000,dmask=027,fmask=137,umask=000    0    0

Ardından 6 ve 7. adımı tekrarlayınız.