DEV Community

Discussion on: Waar kun je Flask voor gebruiken? (Dutch)

Collapse
jimbolino profile image
Jimbolino

I'm Dutch and I've never heard words/terms like: microraamwerk, webraamwerk, normale inhoudssites, extensies van de gemeenschap, etc.

Why are you translating your posts? I think most developers can read English fine.

Collapse
amigosmaker profile image
amigos-maker Author • Edited

I'm Dutch too / Ik ben ook Nederlands :) Ik zie geen reden om niet in mijn eigen taal te schrijven. Altijd alles in het Engels lijkt me geen goed streven :)