DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Cover image for Stateful widgets 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Stateful widgets 💫 🌌 ✨

Stateful Widget: Durum Bilgisi Olan Widget

Durum bilgisi olan bir widget (stateful widget) internal
state'e (dahili duruma) sahiptir ve bu durumu yönetebilir.

Tüm durum bilgisi olan widget'ların karşılık gelen durum nesneleri(state object) vardır. Şekil 3.3 durum bilgisi olan bir widget tree'yi göstermektedir.

Image description
Şekil 3.3

Şekildeki MyHomePage ağaç düğümünün(tree node) MyHomePageState ağaç düğümüne bağlı olduğuna dikkat edin. Bu, tüm StatefulWidget örneklerinin aslında dahil olan iki sınıfa sahip olduğunu gösterir.

Aşağıdaki kod tüm stateful widgetların sahip olduğu yapıyı gösterir:

class MyHomePage extends StatefulWidget {
  @override
  _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // ..
  }
}

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Reference: Flutter in Action chapter-3

Top comments (0)

Update Your DEV Experience Level:

Settings

Go to your customization settings to nudge your home feed to show content more relevant to your developer experience level. 🛠