DEV Community

Cover image for Flutter SystemChrome 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Flutter SystemChrome 💫 🌌 ✨

SystemChrome

SystemChrome, uygulamanızın yerel platformda nasıl görüntüleneceğini kontrol etmek için bazı kolay yöntemler sunan bir Flutter sınıfıdır ve
Aygıtın kendisini değiştirmek için kullanılır.

Uygulamayı dikey modda kısıtlamak için SystemChrome.setPreferredOrientations kullanabilirsiniz. Ayrıca bu sınıfı kullanak açık renkli bir uygulamanız varsa, telefonunuzun durum çubuğundaki saat ve pil simgesinin karanlık olmasını sağlayabilirsiniz (veya tam tersi).

void main() {
 AppSettings settings = AppSettings();

 // Don't allow landscape mode
 SystemChrome.setPreferredOrientations([
     DeviceOrientation.portraitUp,
     DeviceOrientation.portraitDown,
    ])
   .then((_) => runApp(
    MyApp(settings: settings),
   ));
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Resource: Flutter in Action chapter-4

Top comments (0)