DEV Community

loading...

Discussion on: Clonezilla ile İmaj Oluşturma

Collapse
ekarabulut profile image
Emre Karabulut Author

"Creative Commons" lisansı
bu lisansta "Eserin ilk sahibi belirtilecek" şekilde paylaşıma izin verilebilmekte.
Ben Teşekkür ederim.