DEV Community

loading...
Cover image for Xây dựng tính năng Random Video Chat với WebRTC và WebSocket (Tập 1)

Xây dựng tính năng Random Video Chat với WebRTC và WebSocket (Tập 1)

Chung Quan Tín
- A tech enthusiast - A blogger & reblogger - An introvert
・2 min read

Trong chuỗi blog này, mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng tính năng ghép cặp ngẫu nhiên cho video chat với WebRTC và WebSocket.

Mặc dù đã biết đến WebRTC đã lâu nhưng mãi đến gần đây mình mới có cơ hội nghiên cứu và áp dụng vào dự án cá nhân. Cụ thể hơn thì hiện tại dự án mình đang đảm nhiệm yêu cầu thiết lập kết nối trực tiếp theo liên kết peer-to-peer nhằm cho mục đích video conference.

Hầu như các ứng dụng trò chuyện trực tuyến như Skype hay Messenger đều dưới dạng là Direct Signal hay Tín hiệu trực tiếp. Tuy nhiên, trong ứng dựng này, chúng ta sẽ phải xử lý việc Matchmaking hay Ghép cặp thưởng thấy trong các tựa game online multiplayer.

Trong bài viết này, cụ thể là tập 1, mình sẽ chỉ nếu sơ lược qua về cách kiến trúc cũng như các kiến thức cần thiết để xây dựng tính năng này nhé.

Đọc thêm tại: https://www.goccuachung.com/xay-dung-tinh-nang-random-video-chat-voi-webrtc-va-websocket/

Discussion (0)

Forem Open with the Forem app