DEV Community

loading...
Açıklab

SAMBA DC üzerinde Koşullu DNS Yönlendirici oluşturma

Ali Orhun Akkirman
"Omnia mutantur, nihil interit"
・1 min read

SAMBA DC üzerinde çeşitli durumlarda "Conditional DNS Forwarding" (Koşullu DNS Yönlendirme) oluşturmanız gerekebilir. Bu işlem özetle kısaca belirli bir alanadı zone'unu aratırken belirteceğiniz DNS sunucularına sormanızı sağlayacaktır.

Bu işlem için SAMBA DC'nin BIND DLZ modunda çalışması gerekmektedir. Bind'ın kullandığı named.conf dosyasında ise aşağıdaki gibi bir içerik eklenmelidir.

zone "yonlenecek.com" {
         type forward;
         forwarders { DNSIPADRESI1; DNSIPADRESI2; };
};
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu şekilde SAMBA üzerinde bulunan DNS sunucusuna yonlenecek.com talebi geldiğinde forwarders olarak eklenen DNS sunucularına yönlenecektir.

Discussion (0)