DEV Community 👩‍💻👨‍💻

mtdemircan for Açıklab

Posted on

Politika ile Başlangıç Uygulaması Seçme

Liman üzerinden politika kullanarak başlangıç uygulaması seçmek için politika detaylarından "Başlangıç Uygulamaları" seçilerek aşağıdaki bilgileri doldurun ve kaydedin.

Screenshot from 2021-08-31 14-54-22

Uygulama Adı: Başlayacak uygulamanın adı
Komut: Uygulamayı başlatacak komut

Örnek Kullanım

Örneğin firefox uygulamasını başlangıçta başlatmak için politika ayarlarını aşağıdaki şekilde doldurmanız gerekir.

Screenshot from 2021-08-31 14-53-03

Top comments (0)

18 Useful Github Repositories Every Developer Should Bookmark

>> Check out this classic DEV post <<