DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Cover image for Pardus 21 Üzerinde PostgreSQL Veritabanlı Zabbix Kurulumu
Ahmet Can Erdem for Açıklab

Posted on

Pardus 21 Üzerinde PostgreSQL Veritabanlı Zabbix Kurulumu

Kurulumlar

1.PostgreSQL kurulumu

sudo apt install postgresql postgresql-contrib
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2.Apache kurulumu

sudo apt install apache2 apache2-utils
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3.Zabbix kurulumu

sudo apt install zabbix-server-pgsql zabbix-frontend-php zabbix-agent
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

PostgreSQL Konfigürasyonu

1.Veritabanı kullanıcısı oluşturma

sudo -u postgres createuser --pwprompt zabbix
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2.Zabbix için veritabanı oluşturma

sudo -u postgres createdb -O zabbix -E Unicode -T template0 zabbix
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3.Database Konfigürasyonunun Yapılması

zcat /usr/share/zabbix-server-pgsql/schema.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix
zcat /usr/share/zabbix-server-pgsql/images.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix
zcat /usr/share/zabbix-server-pgsql/data.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Zabbix Konfigürasyonu

1.Veritabanı erişimlerinin ayarlanması /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBHost=<host>
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=<password>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2.Servisin etkinleştirilmesi ve başlatılması

sudo systemctl enable zabbix-server
sudo systemctl start zabbix-server
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Apache Konfigürasyonu

1.Aşağıdaki parametreleri değiştirerek sunucu bilgilerini devre dışı bırakılması /etc/apache2/conf-enabled/security.conf

ServerTokens Prod
ServerSignature Off
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2.Zabbix konfigürasyon dosyasının Apache'de etkinleştirilmesi

cp /etc/apache2/conf-available/zabbix-frontend-php.conf /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3.Zabbix için timezone ayarlanması /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf

4.Servisin etkinleştirilmesi ve başlatılması

sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Zabbix Konfigürasyonunun Web Arayüzünden Yapılması

1.http://10.10.10.10/zabbix/setup.php adresine gidilerek kurulumun yapılması

Zabbix1
Zabbix2
Zabbix3
Zabbix4
Zabbix5
Zabbix6

2.Kurulum bittikten sonra http://10.10.10.10/zabbix adresinden Admin/zabbix bilgileriyle giriş yapılması

Zabbix7
Zabbix8

Oldest comments (0)

🌚 Friends don't let friends browse without dark mode.

Sorry, it's true.