DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Cover image for Pardus 21 İşletim Sisteminde KVM Kurulumu ve Konfigürasyonu
Ahmet Can Erdem for Açıklab

Posted on

Pardus 21 İşletim Sisteminde KVM Kurulumu ve Konfigürasyonu

 1. Sanallaştırma Özelliğinin Kontrolü
 • Terminalde,
  egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • komutunu çalıştırdıktan sonra ekrandaki değer 0'dan büyük ise makine sanallaştırmaya uygundur eğer değilse bios ayarlarından sanallaştırmayı açmak gerekmektedir.

 • KVM'in çalışabilmesi için Intel(Vtx) üzerinde Linux çekirdeği çalıştıran bir x86 makinesine veya AMD-V teknolojisine sahip işlemciye ihtiyacımız var. Bunun kontrolünü,

  grep -E --color '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • komutunun çıktısında boş dönmüyorsa sanallaştırmaya uygundur.
 1. KVM ve virt-manager Kurulumu
 • Aşağıdaki komut ile gerekli kurulumlar yapılır.
  sudo apt install qemu-kvm libvirt-clients libvirt-daemon-system bridge-utils virtinst libvirt-daemon virt-manager -y
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Kurulum bittikten sonra libvirt servisi otomatik olarak çalışacaktır. Çalıştığını kontrol etmek için aşağıdaki komut çalıştırılır.
  sudo systemctl status libvirtd.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Network Ayarlarının Yapılması
 • Aşağıdaki komut ile KVM sanal makineleri için kullanılabilir ağlar görüntülenir.
  sudo virsh net-list --all
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • State'ini açmak ve reboot atıldığında otomatik açılmasını sağlamak için aşağıdaki komutları çalıştırın.
  sudo virsh net-start default
  sudo virsh net-autostart default
  sudo modprobe vhost_net
  echo "vhost_net" | sudo tee -a /etc/modules
  lsmod | grep vhost
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Local Kullanıcının Eklenmesi
 • Kendi kullanıcınız ile libvirt kullanmak için aşağıdaki komutları çalıştırın.
  sudo adduser <Kullanıcı_adı> libvirt
  sudo adduser <Kullanıcı_adı> libvirt-qemu
  newgrp libvirt
  newgrp libvirt-qemu
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Virt Manager Açılarak Sanal Makine Oluşturulması
 • Virt manager açıldıktan sonra aşağıda gösterilen yere tıklanır.
  Image description

 • Aşağıdaki seçenek ile devam edilir.
  Image description

 • Açılan ekranda Browse -> Browse Local seçilerek iso dosyası seçilir.

 • Eğer otomatik olarak işletim sistemi tespit edilemediyse aşağıdaki kutucuk tıklanarak üstteki alana işletim sistemi yazılır ve devam edilir.

Image description

 • RAM ve CPU değerleri girilip devam edilir.

Image description

 • Depolama değerleri girilip devam edilir.

Image description

 • Makine ismi konulup bilgiler kontrol edildikten sonra kurulum başlatılır.

Image description

Top comments (0)

🌚 Browsing with dark mode makes you a better developer by a factor of exactly 40.

It's a scientific fact.