DEV Community 👩‍💻👨‍💻

AbrorAbdulboriyev
AbrorAbdulboriyev

Posted on

C++ dagi 6-dars

C++ Matematik Funksiyalar

Assalomu Alaykum bugun siz bilan bir qancha imkoniyatlarga ega funksiyalar haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bugun siz bilan matematik funksiyalar haqida gaplashamiz. C++ dasturlash tilida raqamlarda matematik vazifalarni bajarish imkoniyatini beradigan ko'pgina funksiyalar mavjud.

MIN va MAX

Funktsiya eng yuqori qiymatini topish uchun foydalanish mumkin X va y :max(x,y)

cout << max(13, 15);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Va funktsiya x va y ning eng past qiymatini topish uchun ishlatilishi mumkin :min(x,y)

cout << min(5, 10);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

C ++ <cmath> Kutubxonasi.

sqrt(Kvadrat ildiz), round(sonni aylantiradi) va log (natural logarifm) kabi boshqa funktsiyalarni <cmath> kutubxonasida topish mumkin :

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
  cout << sqrt(64) << "\n";
  cout << round(2.6) << "\n";
  cout << log(2) << "\n";
  return 0;
}
8
3
0.693147
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Boshqa matematik vazifalar.

Boshqa Math funktsiyalari ( <cmath>kutubxonasida) ro'yxatini quyidagi jadvalda topish mumkin:

Image description

Bugungi mazular shulardan iborat edi hozircha shu mavzular haqida gaplashgan bo'ldik lekin kuzatishda to'xtatmang ko'rushguncha hurmatli Bo'lajak Dasturchilar. 🖐️🖐️

@dawroun

Top comments (0)

Tired of sifting through your feed?

Find the content you want to see.

Change your feed algorithm by adjusting your experience level and give weights to the tags you follow.